ATOS ML

ATOS ML

ATOS ML is een middelloonregeling. In deze middelloonregeling bouwde je ieder jaar een stukje pensioenaanspraak op over het loon dat je in dat jaar verdiende. Als je met pensioen gaat, tellen we alle delen bij elkaar op en dat bepaalt de hoogte van je pensioen. De hoogte van je pensioen wordt dus bepaald door de hoogte van je salaris en de periode dat je in dienst was. Het pensioen dat je in de middelloonregeling hebt opgebouwd, is in principe gegarandeerd: je weet hoeveel pensioen je krijgt vanaf je pensioendatum. Alleen als het pensioenfonds structureel onvoldoende middelen in kas heeft om de pensioenen te betalen, zal er gekort worden.

Er waren twee varianten van de middelloonregeling: één met pensioenleeftijd 62,5 jaar en één met pensioenleeftijd 65 jaar. ATOS ML was een middelloonregeling met een maximumsalarisgrens die jaarlijks werd vastgesteld. In 2013 was de grens €43.356. Voor het inkomen daarboven was er ATOS BP , een beschikbare premieregeling.

Ieder jaar kijken we of er indexatie of korting van het pensioen plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de inflatie, de financiële situatie van het pensioenfonds, de bepalingen hierover in het pensioenreglement en wetgeving.

Het pensioenreglement ATOS ML vind je hier.

Vrijwillige voortzetting

Ouderdomspensioen

Arbeidsongeschikt

Nabestaandenpensioen

Wezenpensioen

Veelgestelde vragen