Scheiden

Als jij en je partner gaan scheiden heeft dat gevolgen voor het pensioen. Je hebt namelijk tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap samen pensioen opgebouwd. Dat is volgens de wet geregeld.

Scheiding melden
Je meldt je scheiding binnen twee jaar bij ons pensioenfonds. Wij betalen het pensioendeel dan rechtstreeks uit aan je partner. Meld je je scheiding niet op tijd? Dan moet je het pensioen zelf verdelen na de pensioendatum.

Het formulier om de scheiding te melden kun je downloaden via Rijksoverheid.nl.

Geen huwelijk of partnerschap
Was je niet gehuwd en was er geen sprake van geregistreerd partnerschap, dan gelden er vanuit de wet geen regels. Het kan zijn dat je dan zelf afspraken hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract.

Verwerking verevening echtscheiding
Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant worden er afspraken gemaakt over hoe het pensioen verevend moet worden. Dit loopt via een advocaat. Een kopie van dit convenant wordt naar onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices gestuurd. Zij verwerken de verevening of conversie. Na verwerking stuurt Achmea Pensioenservices een brief over de verwerking.

Wil je weten wat de verdeling van je ouderdomspensioen voor jou en je ex-partner betekent? Dan kunnen we je een berekening toesturen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Veelgestelde vragen