Uit dienst

Als je in dienst treedt bij een andere werkgever, kun je het opgebouwde pensioen en het kapitaal uit de beschikbare premies en eigen stortingen meenemen. Dit noemen we waardeoverdracht. Je nieuwe werkgever informeert je hierover.

Doe je geen waardeoverdracht?
Dan blijven je pensioenrechten achter bij Stichting Pensioenfonds Atos. Het wezenpensioen blijft dan ook bestaan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is echter niet langer bij Stichting Pensioenfonds Atos verzekerd.

Als je geen waardeoverdracht doet, kun je een deel van jouw opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen in een levenslang nabestaandenpensioen. Zes maanden voor je met pensioen gaat, wordt je  hierover geïnformeerd door het pensioenfonds. Op deze pagina lees je daar meer over.

Met behulp van de Pensioenvergelijker zie je wat de verschillen zijn tussen onze pensioenregeling en die van je nieuwe werkgever.

Veelgestelde vragen