Nabestaandenpensioen

De Atos ML pensioenregeling voorzag niet standaard in een opgebouwd nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen werd verzekerd tegen betaling van een risicopremie. Nu kent de pensioenregeling alleen nog de mogelijkheid van uitruil.

Pensioendatum
Wanneer je met pensioen gaat krijg je de keuze om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen (bijvoorbeeld 70%, 50% of 25%). Je kiest dan voor een lager ouderdomspensioen zodat uw nabestaande, na je overlijden, levenslang een nabestaandenpensioen ontvangt.

Veelgestelde vragen