Met deeltijdpensioen

Er komt een dag dat je volledig met pensioen gaat, maar misschien wil je voor die tijd al gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken.

Wat moet ik doen?
Vraag uiterlijk zes maanden voor je gedeeltelijk met pensioen wil gaan schriftelijk aan het pensioenfonds via het contactformulier of via de mail een berekening aan met vermelding van de gewenste ingangsdatum en omvang van gedeeltelijke pensionering. Geef ook de datum door waarop je volledige pensioen ingaat.