Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het pensioenfonds heeft (huidige en toekomstige uitkeringen) en het vermogen dat daar tegenover staat. Een (actuele) dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het pensioenfonds op dat moment precies voldoende middelen in huis heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor beleidsbesluiten (zoals toekennen van indexatie) wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Beleidsbesluiten zijn daardoor minder afhankelijk van één meetmoment.

Dekkingsgraad april 2024

De dekkingsgraad is gestegen van 124,6% naar 125,4%. De reden is een combinatie van de stijging van de rente en een negatief rendement op de beleggingsportefeuille. Als gevolg van een stijgende dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad ook gestegen tot 123,4%.

Veelgestelde vragen