Waardeoverdracht

Waardeoverdracht bij veranderen van baan/uit dienst

Als je van baan verandert kun je je pensioenrechten meenemen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Als je bij verandering van werkgever steeds je pensioen meeneemt naar de volgende pensioenuitvoerder, ontvang je op je pensioendatum het totale pensioen van de pensioenuitvoerder van je laatste werkgever.

Als je weg gaat bij Atos en in dienst treedt bij een andere werkgever, kun je dus het opgebouwde pensioen en het kapitaal uit de beschikbare premies en/of eigen stortingen meenemen. Over de waardeoverdracht wordt je door de nieuwe werkgever geïnformeerd. Je dient je verzoek tot waardeoverdracht bij je nieuwe pensioenfonds in. Je ontvangt dan een aanbieding/offerte van de nieuwe pensioenuitvoering. Na beoordeling van deze aanbieding kun je dan besluiten om wel of niet tot waardeoverdracht over te gaan.

Doe je geen waardeoverdracht? Dan blijft je pensioen gewoon bij Stichting Pensioenfonds Atos staan.

Soms kunnen waardeoverdrachten tijdelijk niet uitgevoerd worden. Het pensioenfonds heeft dan een reservetekort en/of dekkingstekort. Dit houdt in dat het aanwezige vermogen lager is dan het bedrag dat nodig is om alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen uit te betalen. Het pensioenfonds is dan wettelijk verplicht om de waardeoverdrachten stop te zetten. Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer meer dan 100% bedraagt, informeert de nieuwe pensioenuitvoerder je hierover. Dan worden alsnog alle verzoeken tot waardeoverdracht die opgeschort waren uitgevoerd.

Of de dekkingsgraad van het nieuwe en oude pensioenfonds op een bepaald moment lager of hoger is dan 100% zie je op de website van de pensioenfondsen.

Veelgestelde vragen