Arbeidsongeschikt

Onze (gesloten) pensioenregeling had voor mensen die vóór 1 januari 2014 arbeidsongeschikt geworden zijn twee vangnetten.

1. De premievrije voorzetting van je pensioenopbouw in de middelloonregeling. En indien je loon hoog genoeg was in de Beschikbare Premieregeling.
2. Een aanvulling op de WIA-uitkering bij een inkomen boven €50.855.

Beide vangnetten blijven van toepassing zolang:

  • Je nu recht hebt op een WIA-uitkering en je daar recht op had op 31 december 2013
  • Je na 31 december 2013 niet weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent verklaard

Voor een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen moest je voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. In dat geval bleef je actief deelnemen aan de pensioenregelingen ATOS ML en ATOS BP. De opbouw van ouderdomspensioen en de eventuele verzekering voor nabestaandenpensioen lopen door en zijn voor rekening van het Pensioenfonds voor zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.

Het tweede vangnet was een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat was van toepassing als je inkomen, exclusief variabele elementen of bonus, meer dan €50.855 op jaarbasis bedroeg.

Voor het gedeelte van je inkomen boven deze grens en voor het gedeelte dat je recht hebt op een WIA-uitkering, was een aanvulling verzekerd. De hoogte van je arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van de arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag.

Deze grondslag is samengesteld uit het vaste brutojaarsalaris, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering (NIET de fictieve eindejaarsuitkering bij bonusregelingen) en de WIA grens. Variabele inkomenscomponenten worden er niet in opgenomen. Bij het bepalen van de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met je deeltijdpercentage tot drie jaar voorafgaand aan de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Voorbeeld:
Stel dat je grondslag €72.000 was en dat je voor 1 januari 2014 volledig arbeidsongeschikt werd.
Het verschil tussen de grondslag (€72.000) en het WIA-grensbedrag (€71.628) is €372
Daarvan ontvang je 70% (€260,40) per jaar als arbeidsongeschiktheidspensioen.

Na ontslag als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid, gaat de opbouw van je ouderdomspensioen bij ATOS ML door tot 65 jaar, of zolang de arbeidsongeschiktheidsuitkering duurt. Je hoeft hiervoor geen premie te betalen. Bij ATOS BP wordt de storting van het werkgeversdeel van de premie overgenomen door het Pensioenfonds. Dit geldt ook voor het werknemersdeel, mits je voor je arbeidsongeschiktheid het werknemersdeel zelf ook stortte.

Was je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan had je na 31 december 2013 geen recht meer op de arbeidsongeschiktheidsregeling voor het gedeelte dat je arbeidsgeschikt was. De regeling werd toen gesloten. En voor het gedeelte dat je arbeidsgeschikt was op 31 december 2013 moet de nieuwe regeling, je werkgever of jijzelf ervoor zorgen dat er iets geregeld is voor je pensioen mocht je meer arbeidsongeschikt worden.

Veelgestelde vragen