Uitruil ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen

Iedereen die pensioen opbouwt, bouwt ook nabestaandenpensioen op. Dit is het pensioen dat na je overlijden wordt uitgekeerd aan je nabestaanden.

Ga je met pensioen? Dan beslis je zelf of je de hoogte van het nabestaandenpensioen wilt veranderen.

Wanneer je pensioen aanvraagt heb je drie keuzes rondom het nabestaandenpensioen:

  • Je laat het nabestaandenpensioen zoals het is
  • Je verhoogt het nabestaandenpensioen met een deel van uw ouderdomspensioen. Je eigen ouderdomspensioen wordt dan lager.
  • Je verhoogt je eigen ouderdomspensioen met (een deel van) het nabestaandenpensioen dat je opbouwde. Hiervoor heb je schriftelijke toestemming van je partner nodig. Het nabestaandenpensioen wordt dan lager of vervalt.

In de brief die je 6 maanden voordat je met pensioen gaat van ons ontvangt, staat deze keuzemogelijkheid aangegeven.

Wat als ik geen partner heb?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je geen partner hebt. In dat geval verhogen wij het ouderdomspensioen met het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd.

Wat als ik een ex-partner heb?
Voor het bijzonder nabestaandenpensioen na einde partnerschap verwijzen wij naar artikel 13 van ons pensioenreglement.

Veelgestelde vragen