Reglementen

Stichting Pensioenfonds Atos kent vier pensioenreglementen, elk voor een specifieke doelgroep:

Reglement Atos ML en Atos BP  65 jaar
De middelloon en beschikbare premieregeling met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar voor gewezen deelnemers geboren op of na 1 januari 1950, die deelnemer waren op 31 december 2005 en voor gewezen deelnemers, ongeacht de geboortedatum, die deelnemer zijn geworden op of na 1 januari 2006.

Dit reglement is ook van toepassing op gewezen deelnemers, geboren op of na 1 januari 1950.

Reglement Atos ML en Atos BP 62,5 jaar
De middelloon en beschikbare premieregeling met een pensioenrichtleeftijd van 62,5 jaar voor gewezen deelnemers geboren voor 1 januari 1950, die deelnemer waren op 31 december 2005 en voor gewezen deelnemers, ongeacht de geboortedatum, die op of na 1 juli 1999 deelnemer zijn geworden en die op 31 december 2005 gewezen deelnemer waren.  Dit reglement is ook van toepassing op gewezen deelnemers, geboren op of na 1 januari 1950, die gewezen deelnemer waren op 31 december 2005 en die hun pensioenaanspraken uit dit reglement niet overgedragen hebben naar het nieuwe reglement (Atos ML en Atos BP 65 jaar) dat vanaf 1 januari 2006 op hen van toepassing was.

Reglement P-I voor doelgroep III 2014
Pensioenreglement P-I is van toepassing op: a) diegene die vanuit de toenmalige BSO pensioenregeling bij Aegon per 1 januari 1990 met een dienstverband met BSO zijn overgegaan naar dit Pensioenreglement I en waarvan na beëindiging van de actieve deelname aan dit Pensioenreglement I anders dan door overlijden of pensioneren de pensioenaanspraken niet zijn overgedragen of afgekocht; b) diegene die in de periode 1 oktober 1990 t/m 30 juni 1999 werknemer bij BSO/Origin of gelieerde ondernemingen zijn geworden en zodoende deelnemer zijn geworden aan dit toen geldende Pensioenreglement I en waarvan na beëindiging van de actieve deelname aan dit Pensioenreglement I anders dan door overlijden of pensioneren de pensioenaanspraken niet zijn overgedragen of afgekocht. 

Reglement P-II voor doelgroep IV 2014
Pensioenreglement P-II is van toepassing op: a) diegene die op 31 maart 1990 een dienstverband had met de Nederlandse Philips Bedrijven B.V., werkzaam was bij Philips Applications and Software Services (PASS) en op 1 april 1990 als gevolg van een overeenkomst tussen Atos en de Nederlandse Philipsbedrijven collectief is overgegaan naar BSO. Diegene is per 1 april 1990 (aspirant) deelnemer geworden aan dit Pensioenreglement P-II en na beëindiging van de actieve deelname aan dit Pensioenreglement P-II, anders dan door overlijden of pensioneren zijn de pensioenaanspraken niet overgedragen of afgekocht. Diegene wordt in dit Pensioenreglement P-II aangemerkt als gewezen deelnemer, en b) diegene, als bedoeld onder a), die gedurende zijn/haar toenmalige actieve deelname vanuit dit Pensioenreglement P-II recht heeft verworven op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO, zolang de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO voortduurt. Diegene wordt in dit Pensioenreglement P-II aangemerkt als gewezen deelnemer met voortzetting.

Bijlage
Bijlage bij de pensioenreglementen van SPA 1 jan 2024

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op of bekijk onze veelgestelde vragen.