Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen
Op 1 juli 2023 zijn de regels voor pensioen in Nederland veranderd. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Er verandert hierdoor veel voor pensioenfondsen en pensioendeelnemers in Nederland.

www.pensioenduidelijkheid.nl
Op de website www.pensioenduidelijkheid.nl wordt de nieuwe pensioenwet uitgelegd. Je leest hier wat pensioen is, waarom er nieuwe regels zijn, wat er gelijk blijft en wat er verandert. De website is gemaakt door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat betekenen de nieuwe regels voor mijn pensioen?
Ons pensioenfonds is een gesloten pensioenfonds. Dat wil zeggen dat er geen premiebetalende deelnemers meer zijn. We kennen alleen nog pensioengerechtigden en gewezen deelnemers die recht hebben op een toekomstig pensioen, dit worden ook wel slapers genoemd.

Ondanks dat we een gesloten pensioenfonds zijn, krijgen we waarschijnlijk ook met de nieuwe wet te maken. De sociale partners beslissen daarover. Dat moet volgens de wet. Bij ons zijn dat Atos Nederland BV en Eviden Nederland BV. Samen met de partij waarmee die werkgevers hun arbeidsvoorwaarden afspreken (hun Ondernemingsraden) moet er een transitieplan worden geschreven. In dat transitieplan vragen de sociale partners aan het pensioenfonds of zij een Wtp-pensioenregeling willen maken. De bestaande pensioenrechten en pensioenen worden vervolgens overgezet naar die nieuwe regeling. Dit overzetten noemen we ‘invaren’.

Wat de nieuwe pensioenwet voor jouw pensioen betekent is in deze fase dus nog niet duidelijk. Wanneer er meer duidelijkheid is informeren we je daarover.

Wat is de stand van zaken?
Onlangs is er een overleg geweest tussen Atos, Eviden, hun Ondernemingsraden en het Atos Pensioenfonds. Hierin is er geluisterd naar elkaars opvattingen en zijn er standpunten uitgewisseld. Tijdens het overleg is afgesproken dat er stuurgroep wordt opgericht die gaat uitzoeken wat de consequenties van de nieuwe wetgeving zijn. In die stuurgroep zullen bovengenoemde overlegpartners vertegenwoordigd zijn.

Via onze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Later in het proces kunnen we meer zeggen over financiële aspecten met betrekking tot je pensioen(rechten). Voor nu moeten we de uitkomsten van het overleg in de stuurgroep afwachten.

Veelgestelde vragen