Over pensioenfonds Atos

Over pensioenfonds Atos
Sinds 1 januari 2014 is Stichting Pensioenfonds Atos een gesloten fonds. Dit betekent dat de deelnemers van het fonds nagenoeg uitsluitend gepensioneerden en slapers zijn. Er treden geen nieuwe deelnemers meer toe tot het pensioenfonds. Het pensioenfonds verzorgt de uitvoering van de pensioenaanspraken van alle deelnemers.

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Atos is een zogenaamde hybride regeling die bestaat uit twee delen, ATOS ML en ATOS BP.

ATOS ML is een middelloonregeling die gold voor werknemers met een inkomen tot (in 2013) € 43.356 per jaar (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld). Boven dit bedrag gold een beschikbare premieregeling (ATOS BP).

Bij de middelloonregeling (ATOS ML) wordt vanaf het moment dat de deelnemer met pensioen gaat een bepaald percentage van het gemiddeld verdiende salaris uitgekeerd.

Bij de beschikbare premieregeling (ATOS BP) is de premie de basis voor het pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal is het totale bedrag dat voor uw pensioen is gespaard. Met het pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte van het pensioen staat bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. Als je dat wilt, kun je als deelnemer invloed uitoefenen op de manier waarop wordt belegd. Meer informatie vind je hier.  

ATOS ML kent een voorwaardelijke indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dat wil zeggen dat het Bestuur van het Pensioenfonds jaarlijks beslist over de mogelijke verhoging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken. De beslissing is afhankelijk van de financiële situatie bij het pensioenfonds. De indexatieambitie is 100% van de stijging van de consumentenprijsindex zonder belastingeffecten (de zogenaamde CPI-afgeleid).

De pensioen(richt)leeftijd is voor de meeste deelnemers 65 jaar.

De uitvoering van de pensioenregeling, het beheer van het vermogen, de financiële administratie en de meeste rapportageverplichtingen van Stichting Pensioenfonds Atos zijn allemaal ondergebracht bij externe, professionele partijen.

Overige pagina's

Onze organisatie

Veelgestelde vragen

Overzicht gemiste indexatie

Documenten

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op of bekijk onze veelgestelde vragen.