Omzettingsfactoren

Inbrengen Beschikbare Premieregeling pensioen in Middelloonpensioen

Als je een beschikbare premiepensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Atos dien je hiervoor bij pensionering een pensioen aan te kopen. Dat kan bij Stichting Pensioenfonds Atos, maar je hebt shoprecht en kunt het ook bij andere partijen inkopen. Er bestaan diverse vergelijkingssites op het gebied van vrijkomend pensioenkapitaal.  

Je kunt dus het opgebouwde pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling van Stichting Pensioenfonds Atos gebruiken voor de inkoop van een aanvulling op je vaste ouderdomspensioen. Voor het bepalen van de hoogte van de aanvulling worden omzettingsfactoren toegepast.

De omzettingsfactoren worden maandelijks vastgesteld. Voor de te gebruiken rentepercentages worden de gemiddelde renteniveaus (de rentetermijnstructuur (RTS) van DNB) van de afgelopen drie maanden gebruikt. Voor tussenliggende leeftijden en de omzettingsfactoren voor direct ingaand partnerpensioen kun je contact opnemen met Achmea Pensioenservices. Je ontvangt ongeveer 6 maanden voor je pensioendatum een brief van Achmea Pensioen Services met de keuzemogelijkheden.

Overdracht van je bij CAPPITAL opgebouwde pensioen naar Stichting Pensioenfonds Atos
Als je bij pensionering overweegt te shoppen met je bij CAPPITAL (de uitvoerder van de pensioenregeling van Atos Nederland vanaf 1 januari 2014) opgebouwde pensioen, kun je hierover per e-mail ook informatie inwinnen bij Achmea Pensioen Services (pensioenfondsatos@achmea.nl). Met behulp van de actuele omzettingsfactoren kun je een voorlopige calculatie krijgen van het te verwachten pensioen bij Stichting Pensioenfonds Atos uit het over te dragen kapitaal vanuit CAPPITAL. Aan je eventuele overdracht van je bij CAPPITAL opgebouwde pensioen naar Stichting Pensioenfonds Atos zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn:

  • Er moet sprake zijn van (gewezen deelname aan Atos BP;
  • Inkomende (waarde)overdracht bij pensioneren is alleen mogelijk bij gelijktijdige ingang van het pensioen bij Stichting Pensioenfonds Atos.

Bij een akkoord zal Achmea Pensioen Services je informeren over de verder te volgen stappen. Bij afwijzing zal Achmea Pensioen Services je informeren over de reden waarom het verzoek wordt afgewezen.   

Veelgestelde vragen