Beleggingsprofielen

Beleggingsprofielen

Stichting Pensioenfonds Atos heeft drie beleggingsprofielen:

Life Cycle
De pensioenpremie uit de pensioenregeling ATOS BP werd standaard gestort in het beleggingsprofiel Life Cycle. Het belangrijkste kenmerk van het beleggingsprofiel Lifecycle is dat het (beleggings)risico van jouw portefeulle langzaam wordt afgebouwd als je dichter bij je pensioenleeftijd komt door risicovolle beleggingen (aandelen) te switchen naar minder risicovolle beleggingscategorieën (obligaties). Het beleggingsprofiel Lifecycle hanteert het principe dat de zogenoemde risicohouding afhangt van je leeftijd. Hoe verder je van je pensioendatum bent verwijderd, hoe meer risico je kunt nemen. En andersom geldt hoe dichter je de pensioendatum nadert, hoe minder risico je kunt nemen.

Lifecycle doorbeleggen
Als je overweegt om op je pensioendatum te kiezen voor een variabele pensioenuitkering wordt voor de periode vóór de pensioendatum een beleggingsprofiel Lifecycle doorbeleggen aangeboden. Dit betekent dat je tot je pensioendatum in obligaties én aandelen blijft beleggen (hogere redementsverwachting, hoger risico).

Self select
Bij Self select kies je zelf precies in welke mix van aandelen- en obligatiefondsen je belegt. Hiermee bepaal je zelf op welk moment je veel of weinig (beleggings)risico neemt. Je dient een minimum kapitaal te hebben opgebouwd van tenminste € 2.270. Binnen Self Select mag je eenmaal per kwartaal de verdeling tussen de beleggingsfondsen veranderen. Opdrachten worden één keer per week op de dinsdag verwerkt. Een opdracht moet vóór maandagmiddag 16.00 uur bij Achmea Pensioenservices binnen zijn zodat de opdracht nog de volgende dag op dinsdag kan worden uitgevoerd. Als de opdracht ná maandagmiddag 16.00 uur binnenkomt, wordt deze een week later op dinsdag uitgevoerd.

Je mag één keer per jaar switchen tussen de beleggingsprofielen. Bij de eerste switch (als je weg wilt uit Lifecycle) betaal je alleen de transactiekosten en geen switch (kosten). Aan elke volgende switch zijn switchkosten verbonden én transactiekosten indien je bij die switch ook mutaties in de beleggingsfondsen doet. Dit is bijna altijd het geval.

Als je wijzigingen wilt aanmelden vul je de vragenlijst risicoprofiel en het wijzigingsformulier in en stuurt dit aan pensioenfondsatos@achmea.nl.

Of per post:
Achmea Pensioenservices
TSA-KT13 / OPF/Atos
Postbus 90170
5000 LM  TILBURG

Aan wijzigingen zijn kosten verbonden.

LET OP: Er wordt niet iedere dag post bezorgd. Zorg er dus voor dat wij je profiel tijdig ontvangen en kunnen verwerken. Onze voorkeur heeft om je wijziging per e- mail aan ons toe te sturen.

LET OP: Zelf beleggen kan grote risico’s met zich meebrengen. Het eindkapitaal kan daardoor tegenvallen.

Lifecycle

Lifecycle doorbeleggen

Self select

Veelgestelde vragen