Lifecycle doorbeleggen

Het is mogelijk om het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in Atos BP na pensioeningang te blijven doorbeleggen. Dit maakt het pensioen variabel en minder afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioneren.

Pensioenfonds Atos biedt de variabele pensioenuitkering niet zelf aan; wie een variabele pensioenuitkering wenst wordt middels het shoprecht in de gelegenheid gesteld de variabele pensioenuitkering elders aan te kopen.

Pensioenfonds Atos biedt, voor de jaren dat je nog belegt met je ATOS BP kapitaal vóór de pensionering, een beleggingsprofiel Lifecycle Doorbeleggen aan. Deze Lifecycle Doorbeleggen kent een op doorbeleggen ná pensioendatum afgestemde leeftijdsafhankelijke risico afbouw. 

In de Lifecycle Doorbeleggen wordt het pensioenkapitaal tot de leeftijd van 49 jaar geheel belegd in het Aandelenfonds Wereldwijd. Vanaf de leeftijd van 49 jaar wordt het kapitaal vervolgens belegd in een combinatie van het Aandelenfonds Wereldwijd en het Obligatiefonds, waarbij het percentage in het Aandelenfonds Wereldwijd jaarlijks volgens onderstaande tabel wordt afgebouwd en wordt overgeheveld naar het Obligatiefonds. Er wordt naar gestreefd de samenstelling van het kapitaal in ATOS BP vanaf 63 jaar tot de pensioendatum op 75% Obligatiefonds en 25% Aandelenfonds Wereldwijd te brengen en te houden.

Vergeleken met de gewone Life Cycle wordt het risico dus minder snel en ook minder ver afgebouwd. Het aandelenpercentage gaat niet naar 0% maar blijft ook de laatste jaren vóór de pensioendatum op 25% staan.

Hierdoor wordt de beleggingshorizon (die langer is omdat er ook nog na de pensioendatum belegd wordt) volledig benut en wordt er in combinatie met doorbeleggen ná pensioendatum een naar verwachting (gemiddeld) hoger beleggingsrendement gerealiseerd.

Alle gewenste wijzigingen kun je doorgeven met een wijzigingsformulier beleggingsprofiel en na invullen van de vragenlijst risicoprofiel.

Aan het herschikken van de beleggingsportefeuille zijn kosten verbonden, zie de kostenparagraaf op deze website.

Binnen de Life Cycle Doorbeleggen neem je zelf actief lange risico’s. Goede kennis van beleggen is daarbij onontbeerlijk. LET OP: Doorbeleggen kan stevige risico’s met zich brengen. Het opgebouwde kapitaal kan daarbij tegenvallen.


Lifecycle Doorbeleggen
:

LeeftijdAandelenfonds WereldwijdObligatiefonds
< 47 jaar100%0%
   48 jaar100%0%
   49 jaar95%5%
   50 jaar90%10%
   51 jaar85%15%
   52 jaar80%20%
   53 jaar75%25%
   54 jaar70%30%
   55 jaar65%35%
   56 jaar60%40%
   57 jaar55%45%
   58 jaar50%50%
   59 jaar45%55%
   60 jaar40%60%
   61 jaar35%65%
   62 jaar30%70%
   63 jaar25%75%
> 64 jaar25%75%

* Herverdeling van participaties vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag in september, gebaseerd op de leeftijd van de deelnemer welke in de daarop volgende twaalf maanden wordt bereikt. 


Brief verbeterde premieregeling
Toelichting Verbeterde Premieregeling
Wijziging_beleggingsprofiel__toelichting
Voorbeelden uitkomsten Wet verbeterde premieregeling