Kosten

Een van de uitgangspunten van het pensioenfonds is om de kosten van het beheer van de beleggingsfondsen zo laag mogelijk te houden. Kosten gaan immers direct ten koste van het rendement van het beleggingsfonds. De kosten voor het opzetten en in stand houden van een beleggingsfonds, zoals leges, notariële kosten en wettelijke kosten, zijn voor rekening van het Pensioenfonds Atos. Alleen de volgende kosten zijn voor rekening van de deelnemer:

•  Beheerkosten
De vermogensbeheerder BlackRock beheert de beleggingsfondsen. De hoogte is afhankelijk van het beleggingsfonds en varieert van 0,115 tot 0,3% per jaar.

•  Performance vergoeding
Met de vermogensbeheerder BlackRock is overeengekomen dat zij een beloning ontvangt (performance vergoeding) als de beleggingen het beter doen dan de vooraf afgesproken benchmark. BlackRock krijgt dan een percentage van het voordeel.

•  Switchkosten
Bij een wijziging van beleggingsprofiel (van Life Cycle naar Self Select en terug) worden standaard administratiekosten in rekening gebracht. De switch kost een vast bedrag: €27,-. De 1e switch is gratis. Als u switcht zult u waarschijnlijk ook de samenstelling van uw portefeuille wijzigen (overstappen van het ene fonds naar het andere). Voor die transacties betaalt u ook kosten (kosten voor toe- en uittreding), zie hieronder. Bij uw 1e switch, die gratis is, zijn de transactiekosten niet gratis! 

•  Transactiekosten
Bij aan- en verkoop van een beleggingsfonds (bijvoorbeeld bij premiestortingen of mutaties in uw portefeuille en bij rebalancing),  worden transactiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen maximaal 0,95% (uittreding uit Emerging Marketsfonds) en minimaal 0,05% (toe- of uittreding in Liquiditeitenfonds).