Life Cycle

In het Life Cycle beleggingsprofiel is je kapitaal over maximaal drie beleggingsfondsen verdeeld:

• Aandelenfonds Wereldwijd
• Obligatiefonds
• Liquiditeitenfonds

De verdeling van het kapitaal over de beleggingsfondsen binnen Life Cycle is afhankelijk van je leeftijd. Jonger dan 40? Dan wordt 100% van je kapitaal in het Aandelenfonds Wereldwijd belegd. Vanaf je 40ste wordt het kapitaal verdeeld over het Aandelenfonds Wereldwijd en het Obligatiefonds in een verhouding die afhangt van je leeftijd. Vanaf uw 59ste wordt je beleggingsportefeuille overgezet naar het Liquiditeitenfonds.

In onderstaande tabel lees je af wat dit voor jou betekent.

leeftijdaandelenfonds 
wereldwijd in %
obligatiefonds
in %
liquiditeitenfonds
in %
<40100%   0%    0%
4095% 5%   0%
4190%10%   0%
4285%15%   0%
4380%20%   0%
4475%25%   0%
4570%30%   0%
4665%35%   0%
4760%40%   0%
4855%45%   0%
4950%50%   0%
5045%55%   0%
5140%60%   0%
5235%65%   0%
5330%70%   0%
5425%75%   0%
5520%80%   0%
5615%85%   0%
5710%90%   0%
58   5% 95%   0%
59  0%  0%100%

Koersbewegingen maken dat de verdeling tussen aandelen en obligaties niet altijd in overeenstemming is met de tabel. Vandaar dat ieder jaar op de laatste werkdag in september de verhouding in overeenstemming wordt gebracht met de tabel (rebalance).

Wanneer je met pensioen gaat, wordt van de waarde van je pensioenkapitaal een pensioenuitkering ingekocht*.

*Let op: getracht is met dit model de risico’s te verkleinen, maar omdat er belegd wordt is de hoogte van uw pensioenkapitaal vanzelfsprekend niet gegarandeerd.