Welkom

bij Stichting Pensioenfonds Atos (SPA)

Homepagina
Pensioenfonds Atos gaat niet over naar het nieuwe pensioenstelsel WTP

Sinds juli 2023 is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht. In het nieuwe stelsel krijgen deelnemers pensioen op basis van het opgebouwde kapitaal op pensioendatum in plaats van een vooraf toegezegde uitkering. Dit vereist een nieuwe pensioenregeling die onder de WTP valt. Voor bestaande pensioenregelingen heeft de wetgever het besluit aan werkgever en werknemer (de sociale partners) toebedeeld om wel of niet over te gaan naar de WTP. Lees hier verder.

Welkom op onze website

Hier vind je alle informatie over de (gesloten) pensioenregelingen van ons fonds en de keuzes die je binnen deze regelingen hebt.

Wil je weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat je verwachte pensioenbedrag na pensionering is? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD.

Geef je e-mailadres aan ons door
Waar mogelijk bereiken wij jou het liefste digitaal. Zijn we nog niet in het bezit van je e-mailadres? Dan willen wij je vragen een mail te sturen naar pensioenfondsatos@achmea.nl. Vermeld hierin je geboortedatum of relatienummer. Alvast bedankt!

Pensioen123
Informatie over de belangrijkste onderdelen van onze pensioenregelingen is ook te vinden op Pensioen123.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op of bekijk onze veelgestelde vragen.