Vacature Raad van Toezicht Pensioenfonds

De Stichting Pensioenfonds Atos heeft per 1 juli 2023 een vacature in de Raad van Toezicht.

Van de nieuw te benoemen kandidaat wordt verwacht dat de kandidaat de nodige expertise inbrengt op het gebied van financiële aspecten in het algemeen en vermogensbeheer (het beleggingsproces in een veranderende omgeving) in het bijzonder. Tevens wordt kennis van andere uitvoeringsvormen gevraagd, gezien de periodieke toekomstverkenning en de gesloten status van het fonds.

De benoeming betreft een termijn van 4 jaar, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. RvT-leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het opgestelde functieprofiel, dat kan u hier vinden.

Reageren op deze vacature en/of vragen
Wilt u zich kandidaat stellen voor deze functie en heeft u ook daarvoor voldoende tijd beschikbaar conform geldende wetgeving voor toezichthouders met 0,1 VTE? Reageer dan door middel van een CV met motivatiebrief te sturen aan het Verantwoordingsorgaan op verantwoordingsorgaan@pensioenfondsatos.nl.

Dit kan tot en met 3 maart 2024. U krijgt een ontvangstbevestiging en een status update per vervolgstap.

Wilt u meer weten over de procedure dan kunt u een mail sturen en krijgt u in de loop van februari de vastgestelde selectieprocedure. 

Heeft u eerst nog vragen over de inhoud van de functie? Dan kunt u een mail sturen met uw vragen en wordt u gemaild of teruggebeld hierover.

Downloads