Overzicht gemiste indexatie

Wij hebben een overzicht opgesteld van de gemiste indexatie. Je kunt hieruit opmaken hoeveel indexatie je hebt gemist vanaf het jaar van in dienst treding. Het overzicht betreft de periode 2000 – 2024. Voor degenen die voor 2000 in dienst zijn getreden bij Atos geldt hetzelfde als voor iemand die in 2000 in dienst trad en kan naar de gegevens in die kolom gekeken worden. 

Klik hier voor het overzicht.