Ouderdomspensioen

Als je met pensioen gaat ontvang je maandelijks uit de pensioenregeling ATOS ML een ouderdomspensioen. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW.

Je bouwde jaarlijks 1.62% van je pensioengrondslag op. Het uitgangspunt voor de jaarlijkse berekening van de pensioengrondslag vormde het jaarlijkse inkomen. Dit bestond uit je bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele andere inkomenselementen. De jaarlijkse bonus uit een incentive regeling telde mee tot maximaal een 13e maand. Hier werd de franchise van afgetrokken, dat is een vast bedrag gerelateerd aan de hoogte van de AOW. De franchise bedroeg in 2014 € 13.449.

Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarop je je pensioenleeftijd behaalt en eindigt aan het einde van de maand waarin je overlijdt. Je kunt je pensioen overigens ook uitstellen tot de AOW-leeftijd.

Bij beëindiging van jouw deelname als gevolg van uitdiensttreding of deelname aan de pensioenregeling Aegon Cappital van Atos, behoud je het door jou opgebouwde ouderdomspensioen.

Veelgestelde vragen