Zorgplicht bij beleggen

Als je voor het beleggingsprofiel Self select of Doorbeleggen kiest, krijg je te maken met de wettelijke zorgplicht. Het pensioenfonds onderzoekt dan regelmatig of de door jou gemaakte beleggingskeuzes bij je passen.

Wat houdt de zorgplicht in?
Vanuit de Pensioenwet hebben wij een zorgplicht bij individuele pensioenopbouw op beleggingsbasis. Het doel is om de (gewezen) deelnemer te wijzen op de gevolgen van de door de deelnemer genomen beleggingsbeslissingen. Kort gezegd moeten beleggingsrisico’s worden beheerst met het oog op de naderende pensioendatum.

Concreet betekent dit dat er altijd door ons wordt gekeken of het door jou ingevulde risicoprofiel en iedere door jou aan te brengen wijziging past bij jou. Als de pensioenspecialist daar aanleiding toe ziet, kan hij contact met jou opnemen over de keuzes die je hebt gemaakt. Desalniettemin blijf je zelf verantwoordelijk voor de door jou gemaakte keuzes.