Informatie over de indexatie vanuit de C&P garantieregeling

Een aantal gewezen deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Atos, allen oud-Philipsmedewerkers die in 1999 bij Communications & Processing (C&P) werkten, valt onder de C&P garantieregeling van werkgever Atos Nederland. De garantie houdt in dat deze groep net zoveel indexatie over het bij Philips opgebouwde en inmiddels aan Stichting Pensioenfonds Atos overgedragen pensioen zal ontvangen als de gewezen deelnemer van het Philips Pensioenfonds.

LET OP: De garantie is afgegeven door werkgever Atos Nederland en niet door Stichting Pensioenfonds Atos. Stichting Pensioenfonds Atos kent de garantie alleen toe als werkgever Atos Nederland de premie die nodig is voor het uitkeren van de garantie betaalt. De garantie is geen verplichting van Stichting Pensioenfonds Atos. Deze voert hem alleen uit.

Als je er recht op hebt, wordt de indexatie uitgerekend als:

  • je uit dienst treedt bij Atos Nederland, of
  • je met pensioen gaat vóór of op de pensioenleeftijd in het pensioenreglement, of
  • je de pensioenleeftijd in het pensioenreglement bereikt, maar nog niet met pensioen gaat.

In geval van bovenstaande drie punten stopt de garantie.

Als je (vervroegd) met pensioen gaat wordt het verschil in indexatie van het Philips Pensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Atos aan het aanwezige ouderdomspensioen toegevoegd. Bij uitdiensttreding en pensionering ná de pensioenleeftijd in het pensioenreglement (later met pensioen), wordt de huidige waarde van het verschil in indexatie van het Philips Pensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Atos toegevoegd aan jouw pensioenkapitaal.

Als je met pensioen gaat, uit dienst treedt bij Atos Nederland of je pensioen uitstelt tot na de pensioenleeftijd in het reglement, krijg je per brief informatie over het C&P garantiekapitaal.

Als je vragen hebt over de C&P garantieregeling kun je contact opnemen met Achmea Pensioen Services.

De garantieregeling is van toepassing op het indertijd aan Stichting Pensioenfonds Atos overgedragen pensioen dat bij Philips was opgebouwd. In 2007 is dit bedrag verhoogd als je een pensioenleeftijd van 62,5 jaar had in verband met de invoering van de pensioenleeftijd van 65 jaar. Als dit voor jou geldt, is het bedrag dus uiteindelijk hoger dan oorspronkelijk is overgedragen.

Op de datum van afrekenen van de C&P garantie wordt de volgende berekening gemaakt om het verschil tussen de Philips regeling en de Atos regeling vast te stellen:

  • Eerst wordt vastgesteld wat de hoogte van het overgedragen ouderdomspensioen is. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de gecumuleerde indexatie van het Philips pensioenfonds X afkoopfactor. Dit is de contante waarde van de extra aanspraken uit het Philips dienstverband.
  • Vervolgens wordt de waarde van het overgedragen ouderdomspensioen vermenigvuldigd met de gecumuleerde indexatie van Stichting Pensioenfonds Atos X afkoopwaarde. Dit is de contante waarde van aanspraken uit het Atos dienstverband.

Je hebt recht op het verschil tussen de contante waarde van het Philips pensioenfonds en de contante waarde van Stichting Pensioenfonds Atos.

Berekening verschil Philips regeling en Atos Regeling

Stap 1: Philips regeling
Hoogte overgedragen OP Philips x gecumuleerde indexatie Philips Pensioenfonds x afkoopfactor = contante waarde (CW) van de aanspraken uit het Philips dienstverband

Stap 2: Atos regeling
Hoogte overgedragen OP Philips x gecumuleerde indexatie SPA x afkoopfactor = contante waarde (CW) van de aanspraken uit het Philips dienstverband bij SPA

Stap 3: Verschil tussen stap 1 en 2 is de waarde waar de deelnemer recht op heeft

Voorbeeld berekening verschil Philips regeling en Atos regeling

Stap 1: Philips regeling
OP Philips (€7.880 per jaar) x Cum index 2023 (1,4517) x 65-jarige (15,8478) = Contante waarde (€181.289)

Stap 2: Atos regeling
OP Philips (€7.880 per jaar) x Cum index 2023 (1,1832) x 65-jarige (15,8478) = Contante waarde (€147.759)

Stap 3: De deelnemer heeft recht op het verschil tussen €181.289 en €147.759 = €33.530

Verschil in indexatie tussen pensioenfonds Atos en Philips pensioenfonds

JaarSPA
indexatie
Philips
indexatie
(slaper)
Verschil
in het jaar
Cumulatieve
SPA
indexatie
Cumulatieve
Philips
indexatie
20001,60%4,30%2,70%1,60%4,30%
20012,70%3,77%1,07%4,34%8,23%
20023,30%4,30%1,00%7,79%12,89%
20032,38%2,38%7,79%15,57%
20041,22%1,22%7,79%16,98%
20051,00%1,02%0,02%8,86%18,18%
20061,50%1,65%0,15%10,50%20,13%
20071,30%1,25%-0,05%11,93%21,63%
20081,50%1,90%0,40%13,61%23,94%
20091,45%1,45%13,61%25,74%
20100,68%0,68%13,61%26,59%
20110,00%13,61%26,59%
20120,00%13,61%26,59%
20130,00%13,61%26,59%
20140,30%0,30%13,61%26,97%
20150,00%13,61%26,97%
20160,00%13,61%26,97%
20170,00%13,61%26,97%
20180,60%0,60%13,61%27,73%
20190,75%0,75%13,61%28,69%
20200,64%0,64%13,61%29,51%
20210,00%13,61%29,51%
20227,78%7,78%13,61%39,59%
20234,14%4,00%-0,14%18,32%45,17%
20240,71%-0,71%19,16%45,17%