Aandelenfonds Wereldwijd

Het Aandelenfonds Wereldwijd bestaat uit een breed gespreide portefeuille van aandelen. Het fonds belegt in de belangrijkste economische regio’s:

  • Europa 48%
  • Amerika 30%
  • Japan 10%
  • Emerging Markets (betreft Azië exclusief Japan) 12%

Dit beleggingsfonds is opgebouwd uit de aandelenfondsen Europa, Amerika, Emerging Markets en het aandelenfonds Japan (in dit laatste fonds kan niet apart belegd worden).

De benchmark van het Wereldwijdfonds is de MSCI World Net Total Return.

Downloads
2022 – Q1 Oriflex Wereldwijd
2022 – Q2 Oriflex Wereldwijd
2022 – Q3 Oriflex Wereldwijd
2022 – Q4 Oriflex Wereldwijd
2023 – Q1 Oriflex Wereldwijd
2023 – Q2 Oriflex Wereldwijd
2023 – Q3 Oriflex Wereldwijd
2023 – Q4 Oriflex Wereldwijd
2024 – Q1 Oriflex Wereldwijd