Premies en cijfers

Premies en cijfers 202465 jaar
  
Pensioenrichtleeftijd65 jaar
Brutogrondslaggrens €47.665
Franchise€17.545
Max. pensioengrondslag €30.120
  
Premievrije pensioen-opbouwpercentage voor arbeidsongeschikten tot brutogrondslaggrens1,62%
Opbouwpercentage vanaf brutogrondslaggrensnvt (BP)
Indexering in 20240,71%
  
WIA-loongrens in 2024€71.628 
Arbeidsongeschiktheidspensioen boven WIA-loongrens70%