Vereniging GVAN

Er is een Gepensioneerden Vereniging van Atos in Nedeland (GVAN), die zich ten doel stelt de belangen van haar leden te behartigen m.b.t. hun aanspraken op pensioen bij Stichting Pensioenfonds Atos en het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden. Meer informatie over de GVAN staat op www.gvan.nl.

Zie ook de brochure van de Gepensioneerden Vereniging van Atos in Nederland.