Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van een pensioenfonds legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan. Belanghebbenden die vertegenwoordigd zijn in het Verantwoordingsorgaan zijn de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden.

Het Verantwoordingsorgaan geeft aan de hand van het jaarverslag, de bevindingen van intern toezicht en andere stukken een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op het algemeen oordeel, opgenomen in het jaarverslag.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Vier vertegenwoordigers van de deelnemers en twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. Zij worden gekozen door middel van verkiezingen. Het bestuur van het fonds kan ook beslissen om een vertegenwoordiger van Atos NL BV een zetel in het Verantwoordigsorgaan te geven. De vertegenwoordiger van Atos NL BV wordt door Atos NL BV voorgedragen.

Per 24 maart 2023 bestaat het Verantwoordingsorgaan uit de volgende leden:

Namens de gewezen deelnemers:

  • Thomas van Kuipers (voorzitter)
  • Ronald Kamphuis
  • Carlo Reijnders
  • Iris Vogt

Namens de gepensioneerden:

  • Arno Elshout 
  • Dick Koster (secretaris)

Namens de werkgever: 

Vacature  (werkgever heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om iemand voor te dragen)

Het Verantwoordingsorgaan wordt gekozen door de gewezen deelnemers en de gepensioneerden. Met betrekking tot de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Dat reglement is hier te downloaden.

Wilt u contact opnemen met het Verantwoordingsorgaan, stuur dan een email naar verantwoordingsorgaan@pensioenfondsatos.nl 

Samenstelling Verkiezingscommissie voor verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan

  • N.t.b.