Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Atos bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen en houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de naleving van de Code Pensioenfondsen. De raad van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Jacqueline Verhulst (voorzitter)
  • Bert Oostdam
  • Dick Wenting