Pensioen- en vermogensbeheer

Pensioenbeheer

Achmea Pensioenservices beheert de administratie van de pensioenaanspraken en de uit te keren pensioenen.

Pensioenbeheer kunt u als volgt bereiken:

Achmea Pensioenservices
TSA-KT13 / OPF/Atos
Postbus 90170
5000 LM TILBURG
Tel: 013-462 11 63
E-mail: pensioenfondsatos@achmea.nl

Vragen over pensioenuitkeringen:
Tel: 013- 462 36 38
E-mail: uitkeringen.pensioen@achmea.nl 

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan GMO en BlackRock. Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en uitvoering van het vermogensbeheer verwijst SPA naar de ABTN (hoofdstuk 8).

Voor het “Stembeleid” van het fonds wordt verwezen naar de websites van de vermogensbeheerders. Het stembeleid betreft de wijze waarop aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht bij de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven. Door middel van de volgende links BlackRock (BlackRock Investment Stewardship) en GMO Trust (GMO met proxy agent ISS per regio current-policy-information) treft u de relevante informatie over het stembeleid dat de vermogensbeheerders namens het pensioenfonds uitvoeren.

Het fonds belegt niet in dictaturen als Noord-Korea, niet in producten van clustermunitie en niet in ondernemingen die gebruik maken van kinderarbeid of waarbij sprake is van mensenrechtenschendingen.