Factoren voor uitruil

Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

Gebruik onderstaande tabel met de factoren voor uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen om een indruk te krijgen hoeveel partnerpensioen u kunt verkrijgen bij uitruil*.

Leeftijd2024
 605.0833
 614.8945
 624.7104
 634.5315
 644.3581
 654.1888

Voorbeeld: 
Stel u bent 65 jaar en u heeft een premievrije polis met een aanspraak op ouderdomspensioen van €10.000 vanaf 65 jaar. U wilt door middel van uitruil een partnerpensioen van €5.000 verkrijgen. Bij 65 jaar is de uitruilfactor volgens de tabel 3,8071. Voor de te verkrijgen €5.000 partnerpensioen ruilt u €5.000 / 3,8071 = €1.313,34 ouderdomspensioen uit. Na toepassing van de uitruil is de hoogte van uw uitgeruilde ouderdomspensioen €10.000 – €1.313,14 = €8.686,86. Het verkregen partnerpensioen is €5.000.

Het door uitruil verkregen partnerpensioen (€5.000) is (€5.000 / €8.686,86) x 100% = 57,56% van het uitgeruilde ouderdomspensioenpensioen. Het door uitruil verkregen partnerpensioen mag maximaal 70% van het uitgeruilde (verlaagde) ouderdomspensioen zijn.

*Let op: dit is slechts een voorbeeld. De factoren worden bij uitruil voor tussenliggende leeftijden lineair geïnterpoleerd. Ook wijzigen deze uitruilfactoren ieder jaar. Hier worden de uitruilfactoren van 2023 weergegeven.

Veelgestelde vragen