Dekkingsgraad oktober 2023

De dekkingsgraad is met één procent afgenomen van 125,5% naar 124,5%. Dit wordt veroorzaakt door lager vermogen vanwege een negatief rendement op de beleggingen, terwijl de verplichtingen nagenoeg gelijk zijn gebleven. Ondanks de daling van de dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen twaalf maanden, gestegen van 121,1% naar 121,4%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het pensioenfonds heeft (huidige en toekomstige uitkeringen) en het vermogen dat daar tegenover staat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het pensioenfonds op dat moment precies voldoende middelen in huis heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Als beleidsbesluiten (zoals het toekennen van indexatie) genomen moeten worden, dan wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. Beleidsbesluiten zijn daardoor minder afhankelijk van één meetmoment.

Downloads