Dekkingsgraad november 2023

Alhoewel de actuele dekkingsgraad met 0,3% is gedaald naar 124,2%, is de beleidsdekkingsgraad licht gestegen naar 121,7%. Het positieve rendement van afgelopen maand werd tenietgedaan door een stijging van de verplichting door een daling van de rente.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het pensioenfonds heeft (huidige en toekomstige uitkeringen) en het vermogen dat daar tegenover staat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het pensioenfonds op dat moment precies voldoende middelen in huis heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Als beleidsbesluiten (zoals het toekennen van indexatie) genomen moeten worden, dan wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. Beleidsbesluiten zijn daardoor minder afhankelijk van één meetmoment.

Downloads