Arbeidsongeschikt

Als je voor 1 januari 2014 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt werd in de zin van de WIA, dan had je als actieve deelnemer recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% van de pensioengrondslag. Bovendien zorgt het pensioenfonds voor (gedeeltelijke) voorzetting van de opbouw van je ouderdomspensioen. De pensioengrondslag is samengesteld uit het bruto jaarsalaris plus vakantietoeslag plus, indien van toepassing, de eindejaarsuitkering (NIET de fictieve eindejaarsuitkering bij bonusregelingen). Voor medewerkers in ploegendienst werd tevens de ploegentoeslag en ploegengarantie meegenomen in de bepaling van de grondslag. Variabele inkomstenelementen telden niet mee.

Voor een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen moest je 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werd het pensioen aangepast aan dit percentage.

Je arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering. De uitkering die je krijgt tot de WIA-grens (€71.628 op 1 januari 2024), wordt verzorgd door de overheid en eventuele hiaatverzekeringen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend over het bedrag dat je boven de WIA-grens verdient.

Voorbeeld:

Stel dat je pensioengrondslag €72.000 was en dat je voor 1 januari 2014 volledig arbeidsongeschikt werd.

Het verschil tussen de grondslag (€72.000) en het WIA-grensbedrag (€71.628) is €372. Daarvan ontvang je 70% (€260,40) per jaar als arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ook na ontslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid bleef je tot je 65e deelnemen aan de pensioenregeling ATOS ML (en ATOS BP). Of zolang je arbeidsongeschikt was in de zin van de WIA. Voor die opbouw betaalde je dan geen pensioenpremie.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kreeg je een gedeeltelijke premievrije voortzetting.

Als na 31 december 2013 het percentage arbeidsongeschiktheid hoger wordt of is geworden, dan heeft dat geen gevolgen meer bij Stichting Pensioenfonds Atos. Je hebt voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid die optreedt na 31 december 2013 (ook indien dit verhogingen betreft van reeds aanwezige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) geen verzekering meer en geen recht op premievrije opbouw of een extra aanvulling van de WIA-uitkering vanuit Stichting Pensioenfonds Atos.

Vanaf 1 januari 2014 moet jouw werkgever waar je voor het nog arbeidsgeschikte deel werkzaam was regelen dat je voor dat deel ook verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid.