Dekkingsgraad mei 2024

Zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad zijn gestegen. De actuele dekkingsgraad is met 1,3% gestegen door goede beleggingsrendementen en een stijging van de rente en komt daarmee op 126,7%. Ook de beleidsdekkingsgraad is gestegen en is 124,0%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het pensioenfonds heeft (huidige en toekomstige uitkeringen) en het vermogen dat daar tegenover staat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het pensioenfonds op dat moment precies voldoende middelen in huis heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Als beleidsbesluiten (zoals het toekennen van indexatie) genomen moeten worden, dan wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. Beleidsbesluiten zijn daardoor minder afhankelijk van één meetmoment.

Downloads