Dekkingsgraad april 2024

De dekkingsgraad is gestegen van 124,6% naar 125,4%. De reden is een combinatie van de stijging van de rente en een negatief rendement op de beleggingsportefeuille. Als gevolg van een stijgende dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad ook gestegen tot 123,4%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die het pensioenfonds heeft (huidige en toekomstige uitkeringen) en het vermogen dat daar tegenover staat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het pensioenfonds op dat moment precies voldoende middelen in huis heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Als beleidsbesluiten (zoals het toekennen van indexatie) genomen moeten worden, dan wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. Beleidsbesluiten zijn daardoor minder afhankelijk van één meetmoment.

Downloads